• 21/11/2017
  0
  Specii de păsări cuibăritoare, acvatice și palustre

  Anas platyrhynchos (rața mare), Ardea cinerea (starc cenușiu), Ardea purpurea (stârc roșu) Ardeola ralloides (starc galben), Aythya nyroca (rața roșietica), Botaurus stellaris (buhai de balta), Chlidonias hybridus (chirighița cu obraz alb), Chlidonias hybrida (chirighița cu obraz alb), Cygnus Cygnus […]

 • 20/11/2017
  0
  Specii de păsări caracteristice zonelor agricole

  Alauda arvensis (ciocarlie de camp), Anthus campetris (fasa de camp), Burhinus oedicnemus (pasărea ogorului), Columba oenas (porumbel de scorbură), Columba palumbus (porumbel gulerat), Coracias garrulus (dumbraveanca), Coturnix coturnix (prepelița), Cuculus canorus (cuc),  Galerida cristata (ciocârlan),  Hirundo rustica (rândunică), Lanius […]

 • 17/11/2017
  0
  Specii de păsări acvatice ce iernează în sit

  Alcedo atthis (pescarel albastru), Anas querquedula (rața caraitoare), Aythya nyroca (rața roșietica), Aythya ferina (rața cu cap castaniu), Anser albifrons (garlița mare), Anser anser (gasca de vara), Branta ruficollis (gasca cu gat roșu), Charadrius dubius (prundaraș gulerat mic), Cygnus […]

 • 17/11/2017
  0
  Scoica mică de râu

  Scoica mică de râu are valve eliptice sau trunchiat-ovale, de obicei cu lungimea mai mică decât dublul înălțimii, cu pereții groși, culoare variabilă de la verde-bruniu deschis cu raze radiare,  până la maron închis spre negru. Are dimensiuni variabile: […]

 • 17/11/2017
  0
  91F0 Păduri ripariene mixte cu Quercus robur, Ulmus laevis, Fraxinus excelsior sau Fraxinus angustifolia, din lungul marilor râuri (Ulmenion minoris)

  Habitatul 91F0 este reprezentat din paduri de foioase din luncile raurilor, care pot fi uneori inundate in urma cresterii nivelului apelor sau prezinta exces hidric din cauza fluctuatiei nivelului apei. In functie de fluctuatiile regimului hidrologic speciile arborescente care […]

 • 17/11/2017
  0
  92A0 Zăvoaie cu Salix alba și Populus alba

  Arboretele specifice acestui habitat sunt caracterizate ca “paduri de lunca (zavoaie) din bazinul mediteranean şi cel al Mării Negre, dominate de salcie alba (Salix alba), salcie plesnitoare (Salix fragilis) și plopi (Populus alba, Populus tremula, Populus nigra). Alte specii […]

 • 17/11/2017
  0
  Liacul cu aripi lungi

  Exemplare solitare sau grupuri mici pot fi întâlnite într-o varietate de adăposturi, în clădiri, în structura podurilor. Preferă zonele cu multe păduri. Miniopterus schreibersii are un zbor rapid şi manevrabil, vânează sub coronamentul pădurii, peste suprafeţe de apă, sau […]

 • 17/11/2017
  0
  Liliacul comun

  Coloniile de naştere alcătuite uneori din câteva mii de exemplare pot fi întâlnite în turnuri de biserici, poduri spaţioase, sau în peşteri. Hibernează în adăposturi subterane, peşteri, mine, pivniţe şi în fisuri de stâncă. Vânează cel mai frecvent în […]

 • 17/11/2017
  0
  Liliacul cărămiziu

  Hibernează în peşteri, mine, pivniţe, solitar sau în grupuri mici, la temperaturi relativ ridicate (6–12°C). Vânează în păduri de foioase, deasupra păşunilor cu arbori, a tufărişurilor, evitând habitatele deschise. Zboară aproape de vegetaţie şi în coronament, capturând prada şi […]

 • 17/11/2017
  0
  Liliacul mic cu potcoavă

  Vânează de regulă la înălţime mică sau medie, în păduri de foioase sau mixte, mature, dar şi la marginea lor. Zborul este foarte agil, vânează în general aproape de vegetaţie, chiar şi în coronament dens.  

123