Popândâul
Mamifere, Specii

Popândăul este un mamifer diurn, specific Europei Centrale şi de Sud-Est şi trăieşte la altitudini între 0-300m. Are corpul micuţ, alungit, de 20-22 cm, acoperit cu blană de culoare cenuşie-brun-gălbuie, cu peri scurţi şi aspri. Popândăul consumă în general hrană vegetală: părţile verzi ale plantei, seminţe, rădăcini, dar şi insecte, miriapode, melci, râme, vertebrate mici.

Popândăul populează zona de stepă, neîmpădurită, fiind prezent în biotopuri foarte diferite, majoritatea afectate de impactul antropic: islazuri, păşuni, pajişti, terenuri cultivate sau înierbate, râpe, diguri, margini înierbate de drumuri, haturi, liziera pădurilor etc. Cu toate acestea, preferă habitatele stepice cu vegetaţie ierboasă scundă şi foarte scundă (păşuni şi suprafeţe înierbate), cu soluri uşoare şi bine drenate, unde îşi sapă galeriile. În România, popândăul este prezent de la nivelul mării până la circa 450 m altitudine.

Location:
Specific Europei Centrale şi de Sud-Est
Specific name:
Spermofilus citellus
Habitat:
Izlazuri, pajişti, grădini, livezi, râpe
Height:
20 - 22 cm

Popândăul este o specie diurnă de rozătoare. Animalele devin active la suprafaţa solului dimineaţa după ce se ridică roua şi pot fi observate până la apusul soarelui.

Hibernează aproximativ 6-7 luni pe an, din septembrie până în martie, şi imediat după aceea se împerechează. Femelele nasc în medie 4-5 pui, care ating maturitatea la un an. Trăieşte în zona de stepă, neîmpădurită: izlazuri, pajişti, grădini, livezi, râpe.