Scoica mică de râu
Nevertebrate, Specii

Scoica mică de râu are valve eliptice sau trunchiat-ovale, de obicei cu lungimea mai mică decât dublul înălțimii, cu pereții groși, culoare variabilă de la verde-bruniu deschis cu raze radiare,  până la maron închis spre negru.

Are dimensiuni variabile: lungimea între 30-70 mm, înălțimea între 20-40 mm, lățimea între 20-35 mm.

Specific name:
Unio crassus
Habitat:
Pâraie și râuri din sectorul colinar și de podiș
Height:
L/h/l - 30-70 mm / 20-40 mm / între 20-35 mm

În România specia Unio crassus populează pâraie și râuri, mai rar fluvii, fiind mai frecventă în apele din sectorul colinar și de podiș, decât în cel de câmpie. Este o specie pretențioasă sub aspectul condițiilor de calitate a apei, necesitând ape curgătoare, bine oxigenate și sedimente curate, substrat nisipos sau moderat mâlos (fără conținut exagerat de materie organică), cu salinitate sub 5‰.