Specii de păsări caracteristice zonelor agricole
Păsări, Specii

Alauda arvensis (ciocarlie de camp), Anthus campetris (fasa de camp), Burhinus oedicnemus (pasărea ogorului), Columba oenas (porumbel de scorbură), Columba palumbus (porumbel gulerat), Coracias garrulus (dumbraveanca), Coturnix coturnix (prepelița), Cuculus canorus (cuc),  Galerida cristata (ciocârlan),  Hirundo rustica (rândunică), Lanius collurio (sfrancioc roșietic), Lanius excubitor (sfrancioc mare), Lanius minor (sfrancioc cu frunte neagra), Merops apiaster (prigorie), Miliaria calandra (presura sura), Saxicola torquata (maracinar negru), Streptopelia turtur (turturică)