Specii de păsări cuibăritoare, acvatice și palustre
Păsări, Specii

Anas platyrhynchos (rața mare), Ardea cinerea (starc cenușiu), Ardea purpurea (stârc roșu) Ardeola ralloides (starc galben), Aythya nyroca (rața roșietica), Botaurus stellaris (buhai de balta), Chlidonias hybridus (chirighița cu obraz alb), Chlidonias hybrida (chirighița cu obraz alb), Cygnus Cygnus (lebăda de iarnă), Chlidonias leucopterus (chirighiță cu aripi albe), Larus cachinnans (pescaruș de Marea Caspica), Larus melanocephalus (pescaruș cu cap negru), Cygnus olor (lebada de vara), Egretta garzetta (egreta mica), Himantopus himantopus (piciorong), Ixobrychus minutus (starc pitic), Nycticorax nycticorax (starc de noapte), Phalacrocorax carbo (cormoran mare), Platalea leucorodia (starc lopatar), Plegadis falcinellus (țiganuș), Podiceps cristatus (corcodel mare), Pelecanus crispus (pelican creț), Pelecanus onocrotalus (pelican comun), Recurvirostra avosetta (avosetă), Remiz pendulinus (pițigoi de stuf),  Sterna albifrons (chira mica), Tachybaptus ruficollis (corcodel mic) Tringa nebularia (fluierar cu picioare verzi), Tringa ochropus (fluierar de zavoi), Tringa stagnatilis (fluierar de lac), Tringa totanus (fluierar cu picioare roșii).