Proiectul

Managementul durabil al siturilor Natura 2000

ROSCI0088 Gura Vedei-Șaica-Slobozia

(fără suprafața care se suprapune cu ROSPA0108 Vedea – Dunăre) 

și ROSPA0090 Ostrovu Lung-Gostinu”

Implementat de Asociația Operatorilor din Agricultura Ecologica BIO ROMÂNIA, finanțat prin Programul Operațional Infrastructură Mare – Axa Prioritară 4 Protecția Mediului, prin măsuri de conservare a biodiversității, monitorizarea calității aerului și decontaminarea siturilor poluate istoric, Obiectivul specific 4.1. – Creșterea gradului de protecţie şi conservare a biodiversităţii prin măsuri de management adecvate şi refacerea ecosistemelor

Obiectivul general al proiectului: Asigurarea stării de conservare favorabilă a speciilor și habitatelor din 2 situri Natura 2000 suprapuse parțial: ROSCI0088 Gura Vedei-Șaica-Slobozia (fără suprafața care se suprapune cu ROSPA0108 Vedea-Dunăre) și ROSPA0090 Ostrovu Lung-Gostinu, în cadrul unui proces participativ ce vizează elaborarea Planului de management și informarea/conştientizare factorilor interesați cu privire la beneficiile conservării siturilor Natura 2000.

Obiectivul specific 1: Elaborarea planului de management pentru 2 situri Natura 2000 suprapuse parțial – ROSCI0088 Gura Vedei-Șaica-Slobozia (fără suprafața care se suprapune cu ROSPA0108 Vedea-Dunăre) și ROSPA0090 Ostrovu Lung-Gostinu, printr-un proces transparent, consultativ şi participativ, în concordanță cu legislația în vigoare.

Obiectivul specific 2: Creșterea nivelului de informare, educare şi conștientizare a factorilor interesați cu privire la valorile, rolul şi importanța celor 2 situri Natura 2000 vizate de proiect (ROSCI0088 Gura Vedei-Șaica-Slobozia (fără suprafața care se suprapune cu ROSPA0108 Vedea-Dunăre) și ROSPA0090 Ostrovu Lung-Gostinu), evidențiindu-se conceptul de dezvoltare durabilă locală: dezvoltare economică viabilă, protecția mediului şi menținerea/atingerea obiectivelor de conservare favorabilă a speciilor și habitatelor de interes comunitar.

Obiectivul specific 3: Dezvoltarea capacităților organizațiilor şi instituțiilor implicate în managementul siturilor Natura 2000 ROSCI0088 Gura Vedei-Șaica-Slobozia (fără suprafața care se suprapune cu ROSPA0108 Vedea-Dunăre) și ROSPA0090 Ostrovu Lung-Gostinu.

Prezentarea Siturilor

ROSCI0088 Gura Vedei-Șaica-Slobozia

și ROSPA0090 Ostrovu Lung-Gostinu

Proiectul “Managementul durabil al siturilor Natura 2000 ROSCI0088 Gura Vedei-Șaica-Slobozia și ROSPA0090 Ostrovu Lung-Gostinu”, se implementează pe cuprinsul a trei judeţe, Teleorman (localitățile Frumoasa, Bragadiru, Năsturelu, Pietroșani), Giurgiu (localitățile Giurgiu, Gostinu, Oinacu, Prundu) și Călărași (localitatea Chirnogi).

Suprafața vizată de Proiect (ha):

ROSCI0088 Gura Vedei-Șaica-Slobozia: 10137 ha,  din care 5066 ha sunt vizate de proiect.

ROSPA0090 Ostrovu Lung-Gostinu: 2544 ha.

Suprafața totală a proiectului, fără a lua în considerare suprapunerile, este de 5143 ha.

Desemnarea zonei ca Situri Natura 2000

Situl Natura 2000 ROSCI0088 Gura Vedei-Șaica-Slobozia a fost declarat sit de importanță comunitară prin Ordinul ministrului mediului şi dezvoltării durabile nr. 1964/2007 privind instituirea regimului de arie naturală protejată a siturilor de importanță comunitară, ca parte integrantă a rețelei ecologice europene Natura 2000 în România, modificat și completat prin Ordinul ministrului mediului şi pădurilor nr. 2387/2011 (având o suprafață de 9514 ha). Prin Ordinul ministrului mediului, apelor si pădurilor nr. 46/2016, privind instituirea regimului de arie naturală protejată şi declararea siturilor de importantă comunitară ca parte integrantă a rețelei ecologice europene Natura 2000 în România, Anexa nr. 2, teritoriul sitului ROSCI0088 Gura Vedei-Șaica-Slobozia a fost extins până la suprafața actuală de 10137 ha.

Situl Natura 2000 ROSPA0090 Ostrovu Lung-Gostinu a fost declarat arie specială de protecție avifaunistică prin Hotărârea Guvernului nr. 1284/2007 privind declararea ariilor de protecție specială avifaunistică ca parte integrantă a rețelei ecologice Natura 2000 în România, modificată și completată prin HG nr. 971/2011 (având o suprafață de 2489 ha). Prin Ordinul ministrului mediului, apelor si pădurilor nr. 46/2016, privind instituirea regimului de arie naturală protejată şi declararea siturilor de importantă comunitară ca parte integrantă a rețelei ecologice europene Natura 2000 în România, teritoriul sitului ROSPA0090 a fost extins până la suprafața actuală de 2544 ha.

Proiect este cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin  Programul Operațional Infrastructură Mare 2014 – 2020.
Ø Proiectul se va implementa pe o perioada de 24 luni, de la 01.01.2017 pâna la 31.12.2018.
Ø Valoarea totală a proiectului este 2.070.420,82 Lei din care: 1.759.857,70 Lei FEDR și 310.563,12 Lei Buget National.