Reţeaua Natura 2000 este o reţea ecologică de zone naturale protejate, al cărei obiectiv principal îl constituie conservarea habitatelor naturale şi a speciilor sălbatice de interes comunitar. Reţeaua are la bază Directiva Habitate 92/ 43/ CEE şi Directiva Păsări 2009/ 147/ CE, care constituie baza politicilor europene pentru conservarea naturii şi sunt obligatorii pentru fiecare stat membru.

Natura 2000 este o rețea ecologică constituită din situri Natura 2000 de două tipuri: Arii Speciale de Conservare (SAC – Special Areas of Conservation) constituite conform Directivei Habitate și Arii de Protecție Specială Avifaunistică (SPA – Special Protection Areas), constituite conform Directivei Păsări.

Reţeaua Natura 2000 asigură protejarea naturii, reducerea efectivă a ratei de pierdere a biodiversităţii din situri şi utilizarea bogăţiilor naturale de pe teritoriul fiecărui sit pe termen lung, în echilibru cu nevoile sociale, economice şi culturale ale comunităţilor locale.

Constituirea şi administrarea unei arii protejate se vor face luând în considerare şi respectând interesele comunităţilor locale, încurajându-se menţinerea practicilor şi a cunoştinţelor tradiţionale locale în valorificarea acestor resurse în beneficiul comunităţilor locale. Astfel, rețeaua Natura 2000 este un aliat în menținerea şi dezvoltarea economică şi socială a multor zone rurale, prin încurajarea şi sprijinirea anumitor tipuri de activități şi deschiderea de noi oportunități de diversificare şi de atragere a investițiilor.