Termenul biodiversitate semnifică totalitatea formelor de viaţă de pe pământ: diversitatea ecosistemelor, a speciilor, diversitatea geneti că şi cea etnoculturală. Menţinerea biodiversităţii este esenţială pentru supravieţuirea oricăror forme de viaţă, inclusiv a oamenilor, deoarece biodiversitatea furnizează bunuri şi servicii de neînlocuit: hrană şi materii prime, producerea de energie, produse farmaceuti ce, purificarea aerului şi a apei, reglarea climatului, protecţia împotriva inundaţiilor, polenizarea recoltelor, limitarea efectelor dezastrelor naturale etc.

Neînţelegerea rolului şi a importanţei biodiversităţii, comportamentul neadecvat al oamenilor faţă de natură, au făcut ca în ultimii 50 de ani să fie degradate iremediabil 60% din serviciile ecosistemelor, la nivel mondial.

Biodiversitatea ne oferă bunuri şi servicii vitale existenţei noastre. De exemplu, este sursă de hrană (carne, peşte, legume, fructe, cereale), apă, lemn, combustibil, materiale de construcţii, substanţe uti lizate în industria farmaceuti că şi cosmeti că, în industria uşoară (texti le, îmbrăcăminte şi încălţăminte). De asemenea, serviciile ecosistemelor şi biodiversităţii asigură condiţiile esenţiale de viaţă: purificarea aerului şi a apei, reglarea climatului, reciclarea naturală a deşeurilor, protecţia împotriva calamităţilor naturale, polenizarea recoltelor, stocarea dioxidului de carbon în exces. Totodată, biodiversitatea este o sursă valoroasă şi importantă de relaxare – excursii şi concedii la munte, la mare, drumeţii în natură etc., de inspiraţie culturală şi spirituală.

A stabili costurile pierderii sau degradării biodiversităţii este dificil, dar studiile întreprinse arată că aceste costuri sunt extrem de mari şi într-o continuă creştere, iar efectele ne vor afecta negativ pe termen lung. Un raport din 2008 privind evaluarea economică a ecosistemelor şi a biodiversităţii la nivel internaţional, aproximează că pierderea anuală a serviciilor ecosistemelor terestre reprezintă echivalentul a 50 de miliarde de Euro. Nu se poate stabili o valoare directă şi concretă a biodiversităţii şi aceasta nu face parte din indicatorii macroeconomici, dar degradarea continuă va duce la creşterea preţului pentru numeroase categorii de bunuri şi servicii: hrană, materii prime, combustibil, materiale de construcţii, controlul climei etc. Toate aceste bunuri şi servicii oferite de natură au fost subevaluate şi neintegrate în proiecte care să permită protejarea lor eficientă şi o planificare riguroasă a utilizării lor. Este important ca toate aceste resurse să fie înţelese şi evaluate la justa lor valoare, pentru a se evita supraexploatarea care, în timp, va conduce la pericolul dispariţiei lor. Soluţiile găsite trebuie să vizeze adoptarea unor reguli comune, de bază, cât şi dezvoltarea cooperării la nivel internaţional.