• Conversia terenurilor şi distrugerea habitatelor;
  • Dezvoltarea infrastructurii;
  • Dezvoltarea aşezărilor umane;
  • Lucrări hidrotehnice şi exploatareaneadecvată;
  • Supraexploatarea resurselor;
  • Speciile invazive;
  • Schimbările climatice;
  • Poluarea apei, aerului şi a pământului;
  • Folosirea îngrăşămintelor chimice.