0
“Planul de management pentru siturile Natura 2000 ROSCI0088 Gura Vedei-Șaica-Slobozia, (fără suprafața care se suprapune cu ROSPA0108 Vedea-Dunăre) și ROSPA0090 Ostrovu Lung-Gostinu a fost avizat SEA, iar in prezent este depus la Ministerul Mediului spre aprobare.”

“Planul de management pentru siturile Natura 2000 ROSCI0088 Gura Vedei-Șaica-Slobozia, (fără suprafața care se suprapune cu ROSPA0108 Vedea-Dunăre) și ROSPA0090 Ostrovu Lung-Gostinu a fost avizat SEA, iar in prezent este depus la Ministerul Mediului spre aprobare.”

Add comment: